Välkommen!

Denna hemsida är under uppbyggnad (med början i december 2017). Ovan finns länkar till en sida för vart och ett av de 23 häraderna i Skåne. Nedan finns en översikt med bilder på de olika häradsvapnen i Jan Ranekes version (se här angående vårt tillstånd till användningen av bilderna).

För varje härad kommer information om det häradets sigill, vapen och fanor att samlas.

I menyn högst upp finns länkar till sidor, där det kommer att finnas mer generell information om de skånska häradssymbolernas historia.

Ansvarig för informationen är Societas Heraldica Lundensis, ett heraldiskt sällskap i Lund som utgör en underavdelning av det nordiska sällskapet Societas Heraldica Scandinavica och samverkar med Svenska Heraldiska Föreningen.

Advertisements